Gymlek 4-5 år

Gymlek er et aktivitetstilbud for barn mellom 4 og 5 år. Vi mener at gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktivitet for barn. På treningene kjøres ulike aktiviteter med småapparater som ball, rockering og tau, samt øvelser i turnapparater som matte, svinngstang, trampoline, ringer og bom

Andre ting som blir inkludert i treningen

    • Lek og trening av grov- og finmotorikk
    • Trening av kropps- og rom orientering
    • Bruk av kroppen gjennom dramatisering
    • Musikk- og rytmetrening

 Se treningstider

Aktiviteter turn

Login Form