Idrettens grunnstige1 - 1.-2. klasse

 

Idrettens grunnstige er et turntilbud for barn som går i 1-2 klasse. Gruppen er delt i to med en treningstime for 1 klasse og en for 2 klasse. Med base i øvelser fra Idrettens grunnstige 1, kjøres det turnøvelser og aktiviteter med småapparater som ball, rockering og tau, samt øvelser i turnapparater som matte, svinngstang, trampoline, ringer og bom

Det å få et allsidig bevegelsesgrunnlag i ung aldre kan legge grunnlaget for en livslang idrettsinteresse. Barn trives når de har framgang og lærer nye bevegelser. Norges Gymnastikk- og Turnforbund har utviklet konseptet Idrettens Grunnstige: Idrettens Grunnstige er bygd opp slik at barna har noe å strekke seg mot hele tiden. Idrettens grunnstige 1 inneholder 10 øvelsesgrupper. Hver av gruppene er delt inn i 10 trinn etter økende vanskelighetsgrad. Dette skal sikre god variasjon og gir mulighet til å differensiere timen på en enkel måte. Gjennom øvelsene får barna utvikle koordinasjon, muskelstyrke, hurtighet, bevegelighet, rytme og romorienteringssansen, både individuelt og i samarbeid med andre.

Gymnastikk og turn er grunnleggende aktiviteter for barn og unge

 

 

Se treningstider

 

 

 

Aktiviteter turn

Login Form